Home » Bệnh viện bảo lãnh » Bảo Việt Care: Danh sách bệnh viện bảo lãnh

Bảo Việt Care: Danh sách bệnh viện bảo lãnh

Danh sách Bệnh viện khi khách hàng khám chữa bệnh sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán chi phí trực tiếp với bệnh viện, khách hàng không phải thanh toán trước chi phí. chi tiêt…

DANH SÁCH BỆNH VIỆN TRONG HỆ THỐNG BẢO LÃNH VIỆN PHÍ ĐÃ KÝ KẾT VỚI BẢO HIỂM BẢO VIỆT

tại Hà Nội

 • Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 • Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
 • Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
 • Khoa 1C – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
 • Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Trí Đức

tại Tp. Hồ Chí Minh

 • Bệnh viện Đại học Y Dược
 • Bệnh viện Pháp Việt
 • Bệnh viện Columbia Gia Định
 • Bệnh viện Hồng Đức
 • Bệnh viện Triều An
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ (cơ sở 2)
 • Bệnh viện Phú Thọ
 • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
 • Bệnh viện An Sinh
 • Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn
 • Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 4)
 • Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn
 • Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế

tại Bình Dương

 • Bệnh viện Phụ sản-Nhi Quốc tế Hạnh Phúc

tại Đà Nẵng

 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • Bệnh viện Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng

tại Cần Thơ

 • Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

tại Đà Lạt – Lâm Đồng

 • Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

tại Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bệnh viện Quân dân y Khánh Hòa
Số điện thoại trực bảo lãnh của Bảo hiểm Bảo Việt
Khi đề nghị bảo lãnh tại Bệnh viện khách hàng vui lòng xuất trình thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân

 

 
copyright © 2012 www.baohiemthaisan.com
Ad

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN